Astronomické subjekty: ZÁZNAM No. 16484


angličtina    Voľba jazyka    slovenčina


Názov:
Kategória:
Popis:
Kontaktná osoba: Ing. Neliba Vlastimil
Adresa:
 
 272 01 Kladno
 Česká republika

E-mail: neliba@iol.cz
URL: http://www.astrokrouzek.wz.cz/
Zemepisná poloha:
 východná dĺžka: 14° 6' 23"
 severná šírka: 50° 7' 59"
 nadmorská výška: 410 metrov

Dátum aktualizácie: 2006-01-28 (rrrr-mm-dd)


Ak je záznam neaktuálny, prosím, kontaktujte jeho tvorcu: neliba@iol.cz.

Návrat na stránku Astronomické subjekty.
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Platné HTML 4.01! Platné CSS!
Tvorca HTML: Richard Komžík
Dátum poslednej zmeny: 17. mája 2006