Astronomické subjekty: ZÁZNAM No. 16483


angličtina    Voľba jazyka    slovenčina


Názov:
Kategória:
Popis:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Adresa:
 Mamateyova 4
 851 02 Bratislava
 Slovenská republika

Telefón(y): 02/63823594
E-mail: kracalik@vesmir.sk
URL: http://www.vesmir.sk/
Dátum aktualizácie: 2004-01-22 (rrrr-mm-dd)


Ak je záznam neaktuálny, prosím, kontaktujte jeho tvorcu: kracalik@vesmir.sk.

Návrat na stránku Astronomické subjekty.
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Platné HTML 4.01! Platné CSS!
Tvorca HTML: Richard Komžík
Dátum poslednej zmeny: 17. mája 2006