Astronomické subjekty: ZÁZNAM No. 16482


angličtina    Voľba jazyka    slovenčina


Názov:
Kategória: Planetárium
Popis:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Adresa:
 Dilongova 17
 080 01 
 Slovenská republika

Telefón(y): 051/7722065, 7733218
Fax(y): 051/7722065, 7733218
E-mail: hap@astropresov.sk
URL: http://www.astropresov.sk/
Zemepisná poloha:
 východná dĺžka: 21° 15' 0"
 severná šírka: 49° 0' 0"
 nadmorská výška: 280 metrov

Dátum aktualizácie: 2002-10-29 (rrrr-mm-dd)


Ak je záznam neaktuálny, prosím, kontaktujte jeho tvorcu: sanky@astropresov.sk.

Návrat na stránku Astronomické subjekty.
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Platné HTML 4.01! Platné CSS!
Tvorca HTML: Richard Komžík
Dátum poslednej zmeny: 17. mája 2006