Astronomické subjekty: ZÁZNAM No. 16478


angličtina    Voľba jazyka    slovenčina


Názov:
Kategória:
Popis:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba: RNDr. Jan Hollan
Adresa:
 
 
 616 00 Brno
 Česká republika

Telefón(y): 05/41 32 12 87
Fax(y): 05/41 23 33 89
E-mail: e-mail@hvezdarna.cz
URL: http://www.hvezdarna.cz/
Zemepisná poloha:
 východná dĺžka: 16° 35' 2"
 severná šírka: 49° 12' 15"
 nadmorská výška: 305 metrov

Dátum aktualizácie: 2001-04-19 (rrrr-mm-dd)


Ak je záznam neaktuálny, prosím, kontaktujte jeho tvorcu: jhollan@amper.ped.muni.cz.

Návrat na stránku Astronomické subjekty.
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Platné HTML 4.01! Platné CSS!
Tvorca HTML: Richard Komžík
Dátum poslednej zmeny: 17. mája 2006