Astronomické subjekty: ZÁZNAM No. 16477


angličtina    Voľba jazyka    slovenčina


Názov:
Kategória:
Popis:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Kaniansky
Adresa:
 Duklianskych hrdinov 21
 P.O.BOX 12
 965 01 
 Slovenská republika

Telefón(y): 045/6723615, 6723721
Fax(y): 045/6734707
E-mail: office@planetarium.sk
URL: http://www.planetarium.sk/
Zemepisná poloha:
 východná dĺžka: 48° 35' 7"
 severná šírka: 18° 51' 44"
 nadmorská výška: 298 metrov

Dátum aktualizácie: 2001-06-29 (rrrr-mm-dd)


Ak je záznam neaktuálny, prosím, kontaktujte jeho tvorcu: peter@planetarium.sk.

Návrat na stránku Astronomické subjekty.
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Platné HTML 4.01! Platné CSS!
Tvorca HTML: Richard Komžík
Dátum poslednej zmeny: 17. mája 2006