Astronomické subjekty: ZÁZNAM No. 16476


angličtina    Voľba jazyka    slovenčina


Názov:
Kategória:
Kontaktná osoba:
Adresa:
 P. O. Box 59
 958 01 
 Slovenská republika

Telefón(y): 0815/7497108
Fax(y): 0815/7497108
E-mail: hvezdap@nextra.sk
URL: http://www.hvezdaren.sk/
Zemepisná poloha:
 východná dĺžka: 18° 20' 25"
 severná šírka: 48° 37' 42"
 nadmorská výška: 200 metrov

Dátum aktualizácie: 2001-02-21 (rrrr-mm-dd)


Ak je záznam neaktuálny, prosím, kontaktujte jeho tvorcu: peter@asu.cas.cz.

Návrat na stránku Astronomické subjekty.
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Platné HTML 4.01! Platné CSS!
Tvorca HTML: Richard Komžík
Dátum poslednej zmeny: 17. mája 2006