Astronomické subjekty: ZÁZNAM No. 16473


angličtina    Voľba jazyka    slovenčina


Názov:
Kategória:
Popis:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Adresa:
 
 
 059 60 
 Slovenská republika

Telefón(y): 052/4467866
Fax(y): 052/4467656
E-mail: sas@ta3.sk
URL: http://www.astro.sk/sas/
Dátum aktualizácie: 2001-07-02 (rrrr-mm-dd)


Ak je záznam neaktuálny, prosím, kontaktujte jeho tvorcu: hric@ta3.sk.

Návrat na stránku Astronomické subjekty.
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Platné HTML 4.01! Platné CSS!
Tvorca HTML: Richard Komžík
Dátum poslednej zmeny: 17. mája 2006