Astronomické subjekty: ZÁZNAM No. 16472


angličtina    Voľba jazyka    slovenčina


Názov:
Kategória:
Popis:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Adresa:
 Obrancov mieru 1086/24
 020 01 
 Slovenská republika

Telefón(y): 042/4633585 mob 09031622204
E-mail: akab@pobox.sk marbo@stonline.sk
URL: http://www-akab.host.sk/
Zemepisná poloha:
 východná dĺžka: 18° 20' 27.7"
 severná šírka: 49° 10' 32.46"
 nadmorská výška: 490 metrov

Dátum aktualizácie: 2001-12-17 (rrrr-mm-dd)


Ak je záznam neaktuálny, prosím, kontaktujte jeho tvorcu: marbo@stonline.sk.

Návrat na stránku Astronomické subjekty.
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Platné HTML 4.01! Platné CSS!
Tvorca HTML: Richard Komžík
Dátum poslednej zmeny: 17. mája 2006