Astronomické subjekty: ZÁZNAM No. 16471


angličtina    Voľba jazyka    slovenčina


Názov:
Kategória:
Adresa:
 50 008 
 Česká republika

E-mail: astrohk@astrohk.cz
URL: http://www.astrohk.cz/
Dátum aktualizácie: 2001-02-21 (rrrr-mm-dd)


Ak je záznam neaktuálny, prosím, kontaktujte jeho tvorcu: miroslav.broz@email.cz.





Návrat na stránku Astronomické subjekty.
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Platné HTML 4.01! Platné CSS!
Tvorca HTML: Richard Komžík
Dátum poslednej zmeny: 17. mája 2006