Astronomické subjekty: ZÁZNAM No. 16470


angličtina    Voľba jazyka    slovenčina


Názov:
Kategória:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Adresa:
 
 
 
 
 024 01 
 Slovenská republika

Telefón(y): 041/4212946
Fax(y): 041/4212946
E-mail: kysobs@bb.telecom.sk
Zemepisná poloha:
 východná dĺžka: 18° 46' 0.9"
 severná šírka: 49° 18' 28.8"
 nadmorská výška: 430 metrov

Dátum aktualizácie: 2001-07-04 (rrrr-mm-dd)


Ak je záznam neaktuálny, prosím, kontaktujte jeho tvorcu: kysobs@bb.telecom.sk.

Návrat na stránku Astronomické subjekty.
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Platné HTML 4.01! Platné CSS!
Tvorca HTML: Richard Komžík
Dátum poslednej zmeny: 17. mája 2006