Astronomické subjekty: ZÁZNAM No. 16469


angličtina    Voľba jazyka    slovenčina


Názov:
Kategória:
Štatutárny zástupca: Marek Kolasa
Kontaktná osoba: Marek Kolasa
Adresa:
 Marek Kolasa
 
 
 700 30 
 Česká republika

Telefón(y): 0604/740528
E-mail: apo@seznam.cz
URL: http://apo.astronomy.cz/
Dátum aktualizácie: 2001-06-07 (rrrr-mm-dd)


Ak je záznam neaktuálny, prosím, kontaktujte jeho tvorcu: marek@ready.cz.

Návrat na stránku Astronomické subjekty.
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Platné HTML 4.01! Platné CSS!
Tvorca HTML: Richard Komžík
Dátum poslednej zmeny: 17. mája 2006