Astronomické subjekty: ZÁZNAM No. 16467


angličtina    Voľba jazyka    slovenčina


Názov:
Kategória:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Adresa:
 
 
 92 001 Hlohovec
 Slovenská republika

Telefón(y): 033/7301828
Fax(y): 033/7422855 na vyzvanie
E-mail: astrokar@hl.isk.sk
URL: http://www.portcoeli.sk/
Zemepisná poloha:
 východná dĺžka: 17° 47' 53.6"
 severná šírka: 48° 25' 11.1"
 nadmorská výška: 231.6 metrov

Dátum aktualizácie: 2002-03-13 (rrrr-mm-dd)


Ak je záznam neaktuálny, prosím, kontaktujte jeho tvorcu: vladokarlovsky@hotmail.com.

Návrat na stránku Astronomické subjekty.
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Platné HTML 4.01! Platné CSS!
Tvorca HTML: Richard Komžík
Dátum poslednej zmeny: 17. mája 2006