Astronomické subjekty: ZÁZNAM No. 16466


angličtina    Voľba jazyka    slovenčina


Názov:
Kategória: Ľudová hvezdáreň
Adresa:
 
 67 401 
 Česká republika

Telefón(y): 0618/845683
E-mail: mahrj@telecom.cz
Dátum aktualizácie: 2001-02-21 (rrrr-mm-dd)


Ak je záznam neaktuálny, prosím, kontaktujte jeho tvorcu: stork@asu.cas.cz.

Návrat na stránku Astronomické subjekty.
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Platné HTML 4.01! Platné CSS!
Tvorca HTML: Richard Komžík
Dátum poslednej zmeny: 17. mája 2006