PROJEKT VENUS TRANSIT 2004
Prechod Venuše cez slnečný disk - 8. jún 2004


VIDEO ON-LINE


Pre prípad zlého počasia na mieste, kde sa budete 8. júna nachádza viacero inštitúcií na Slovenku a vo svete pripravuje videoprojekciu priebehu prechodu, ktorú si budete môcť pozrieť v reálnom čase prostredníctvom internetu.

 • Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
 • Plagát projektu VENUS TRANSIT 2004
  Vyťaženosť linky medzi Tatranskou Lomnicou a zvyskom internetu počas prechodu... Celkovo napočítaných 20158 kontaktov na stránky VT2004, resp. 1025104 kontaktov na stánky AsÚ v ten deň, ktoré žiadali 616136 súborov na celkovo 293878 stránkach a celkovo sa prenieslo 45.1 GB. Viac detailov najdete na stránke štatistika WWW servera AsÚ SAV.

 • SZAA a Hvezdáreň Rimavská Sobota
 • Hvezdáreň v Úpici (ČR):
 • Vysielací web KVT (ČR)
 • Prírodovedecká fakulta Masarykovej univerzity Brno (ČR)
 • NASA a spolupracujúce observatóriá (USA)
 • zábery prístrojov družice SOHO (NASA & ESA)
 • Venus Transit 2004: linky na webové stránky s web kamerami prechodu

  SPÄŤ