PROJEKT VENUS TRANSIT 2004
Prechod Venuše cez slnečný disk - 8. jún 2004


ÚKAZ V ČÍSLACH


V tabuľke sú uvedené časy kontaktov Venuše s okrajom Slnka v letnom stredoeurópskom čase (LSEČ). Hoci uvedené časy boli vypočítané pre polohu Banskej Bystrice, je možné ich pokladať za platné pre celé územie Slovenska. Časy kontaktov pre Bratislavu a Košíce sa líšia vzhľadom k hodnotám uvedeným v tabuľke nanajvýš o 9 sekúnd. Presné časové údaje kontaktov pre viaceré mestá na Slovensku nájdete v tabuľke prevzanej z článku P. Zimnikovala, uverejneného v Astronomickej ročenke 2004 vydanej SÚH v Hurbanove.

Kontakt Čas (LSEČ) Výška Slnka Azimut Slnka Pozorovateľnosť kontaktu
t1 7 h 19 min 46 s 23° 81° nie
t2 7 h 39 min 19 s 26° 84° áno
t3 13 h 03 min 34 s 64° 191° áno
t4 13 h 22 min 45 s 63° 200,5° nie
( Zdroj: Astronomická ročenka 2004, str. 170 )

Z údajov v tabuľke vidieť, že úkaz bude trvať 6 hodín 3 min. V čase prechodu bude Venuša v dolnej konjunkcii, kedy uhlový rozmer disku planéty dosiahne najväčšiu hodnotu 58 oblúkových sekúnd. To znamená, že kotúčik Venuše bude mať priemer približne 1/33 priemeru disku Slnka, ktorý bude mať v čase prechodu hodnotu 31,5'. V tom čase bude vzdialenosť medzi Zemou a Venušou 43,2 miliónov kilometrov.

Venus Transit animation by Roland Boninsegna

Animovaný GIF súbor, ktorý pripravil R. Boninsegna, zobrazuje 15-minútový interval centrovaný na čas prechodu Venuše slnečným diskom. Animácia prechodu Venuše popred slnešný disk ukazuje schématický priebeh tohoto javu. Čas uvedený v animácii zodpovedá Univerzálnemu času. Okamihy tesne po prvom a pred posledným kontaktom sú v animácii označené bielou šípkou, ktorá ukazuje na disk Venuše vstupujúci/vystupujúci zo slnečného disku.
(Zdroj : Tlačová správa ESA 03/04 (ESO Press Release 03/04, 16. február 2004).


SPÄŤ