PROJEKT VENUS TRANSIT 2004
Prechod Venuše cez slnečný disk - 8. jún 2004


ÚČASTNÍCI PROJEKTU


Zaregistrovaní účastníci projektu: Školy, Astronomické zariadenia a astronómovia-amatéri

ŠKOLY

< tr>
  Škola Adresa Školský koordinátor
1 Základná škola Poprad, Jarná 13 Mária Kučerová
2 Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 422 Alexander Ištvanko
3 Základná škola Rybany 355 Daniel Bakyta
4 Základná škola s materskou školou Poprad, ul. 29. augusta Viera Budinská, Danica Kleinová
5 Základná škola Žilina, Lichardova 24 Božena Pachová
6 Gymnázium Senica Senica, Dlhá 1037 Svetozár Štefeček
7 Základná škola Fiľakovo, Školská 1 Jana Trnková
8 Základná škola Š. Mnoheľa Poprad, Suchoňova 3522 Michal Brezina
9 Základná škola kpt.J.Nálepku Stupava, Školská ul. Eva Slezáková
10 Gymnázium Poštová Košice, Poštová 9 Gabriela Franíková
11 Súkromné gymnázium Prešov Prešov, Solivarská 28 Ľudmila Velčeková
12 Gymnázium Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom, M.R.Štefánika 17 Július Vincenc
13 Základná škola v Kláštore pod Znievom Kláštore pod Znievom, Gymnaziálna ul. Katarína Žilinská
14 Základná škola Mieru Svit Svit, ul. Mieru 134 Jana Jarná
15 Základná škola Lietavská Lúčka Lietavská Lúčka, Skalka 34 Ján Šimko
16 Stredné odborné učilište elektrotechnické Poprad - Matejovce, Hlavná 1 Iveta Garbinská
17 I. základná škola Levice Levice, M. R. Štefánika 34 Ivana Sáreková
18 Gymnázium Sabinov Sabinov, Komenského 40 Jozef Szmolka
19 ZŠ Park Angelinum Košice, Park Angelinum 8 Ivo Babica
20 SOU elektrotechnické Vráble Vráble, ul. 1.mája 500 Janka Trojanová
21 ZŠ Dneperská Košice, Dneperská 1 Jana Pčolinská, Gabriela Kozárová
22 Základná škola Hriňová Hriňová, Školská 1575 František Strýček
23 Gymnázium Rimavská Sobota Rimavská Sobota, Hostinského 3 Beáta Balciarová
24 Gymnázium s VJM Šahy Šahy, Mládežnícka 22 Ladislav Korcsok
25 Gymnázium V.Paulínyho Totha Martin Ivan Šabo
26 ZŠ sv.Cyrila a Metoda Košice, Bernolákova 18 Jana Geročová
27 SOUP Medzev Medzev, Kováčska 53 Hudák
28 ZŠ Sačurov Sačurov, Školská 389 Marta Megyesiová
29 ZŠ Ondreja Štefku Varín, Štefánikova 432 Jozef Košút
30 Gymnázium P. O. Hviezdoslava Kežmarok, Hviezdoslavova 20 Daniela Mihóková
31 Stredné odborné učilište strojárske Rimavská Sobota, Školská 15 Zoltán Pecsők
32 Gymnázium A.Kmeťa Banská Štiavnica, Gwerkovej 6 Gabriela Kovárová
33 I. základna škola Poprad, ul. Francisciho 832/21 Juraj Ujházy
34 ZŠ Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom, ul. Dr. Janského 2 Bohuš Príhoda
35 Gymnázium Sereď Sereď, Kostolná 119/8 František Vondena
36 ZŠ pre sluchovopostihnutých
a pre žiakov s poruchami reči
Lučenec, SK.Supa 48 Kristína Kováčová
37 ZŠ Tekovská Breznica Tekovská Breznica Ján Krumlovský
38 ZŠ Tajovského Poprad, ul. Tajovského 17 Andrášová
39 Gymnázium Šrobárova Košice, Šrobárova 1 Vlasta Kubčíková, Marek Trebuňa
40 Základná škola Trebišov, ul. M.R. Štefánika 910/51 Helen Olejárová
41 ZŠ Pavla Horova Michalovce, kpt. Nálepku 16 Miroslav Feňák
42 ZŠ Kežmarská Košice, Kežmarská 28 Milena Kačmarčiková
43 Gymnázium Hlohovec Hlohovec, Komenského 13 Pavol Hazucha
44 ZŠ Komenského 1962/8 Trebišov, Komenského 1962/8 Ľudmila Mošková
45 Gymnázium Poprad, ul. D. Tatarku 14 Libuše Štrbianová
46 ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec Čierne č. 969 Marta Krutáková
47 Gymnázium Topoľčany Topoľčany, ul.17.novembra 1180 Ida Valachová
48 ZŠ Komenského 1961/6 Trebišov, Komenského 1961/6 Marcela Ferková
49 Základná škola Družicová Košice, Družicová 4 Varvara Klindová
50 ZŠ V. Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa Jana Mičincová
51 Združená stredná škola Žiar nad Hronom, Dr. Jánskeho 10 Marta Medveďová
52 SPŠ Mikovíniho Banská Štiavnica Milan Húska
53 ZŠ Hliník Hliník nad Hronom, Školská 482 Zdenka Koniarová
54 ZŠ J. Zemana Nová Baňa, Školská 6 Jozef Zima
55 ZŠ M. Hella Štiavnické Bane 128 Darina Bodorová
56 Stredná priemyselná škola Poprad, Mnoheľova 23 Janette Dlugošová
57 SOU hutnícke a Gymnázium Šaca Košice-Šaca, Železiarenská 1 Michal Ondra
58 ZŠ Kežmarská Košice, Kežmarská 30 Dorota Černíková
59 ZŠ Čierne Ústredie Čierne pri Čadci Eva Gábrišová
60 Združená stredná škola sklárska Poltár, Sklárska 507/12 Branislav Imre
61 Základná škola SSV Banská Bystrica, nám. Š. Moyzesa 14 Milena Sendeková
62 SOU stavebné Košice, Ostrovského 1 Marianna Kvašná, Darina Muchová
63 Stredná zdravotnícka škola Poprad, Levočská 5 Dáša Ďuricová
64 ZŠ a MŠ Drahovce Drahovce, Školská 2 Veronika Dubovská
65 Gymnázium Opatovská Košice, Opatovská 7 Eduard Gajdoš
66 Základná Škola, Budatinska Bratislava, Budatínska 61 Janka Argalášová
67 Piaristické gymnázium J. Braneckého Trenčín, Palackého 4 Róbert Matúš
68 IV. ZŠ Karpatská Svidník, ul. Karpatská Andrea Dubivská
69 FHPV Presovskej univerzity Prešov, ul. 17. novembra 1 František Franko

ASTRONOMICKÉ ZARIADENIA A ASTRONÓMOVIA-AMATÉRI

  Názov/meno Adresa koordinátor
1 Hvezdáreň v Rimavskej Sobote Rimavská Sobota, Tomášovská 63 Pavol Rapavý
2 Astronomický klub Antonína Bečvářa, Púchov Púchov, Obrancov mieru 1086/24 Boris Martinák
3 Slovenský zväz astronómov amatérov Rimavská Sobota, Tomášovská 63 Roman Piffl, Pavol Rapavý,
Ivan Majchrovič
4 Hvezdáreň a planetárium Hlohovec Hlohovec, Sladkovičova 41 Vladimír Karlovský
5 Hvezdáreň Sobotište Sobotište, ZŠ v Sobotišti, okr. Senica Svetozár Štefeček
6 Pavol Zuskáč Žilina, Borová 10  
7 Ľubomír Urbančok Šíd 303  
8 Centrum voľného času DOMINO Košice, Popradská 86 Peter Kaňuk
9 Peter Delinčák Čadca, obec Zákopčie,
osada U Golisov
 
10 Kysucká hvezdáreň Kysucké Nové Mesto, Dolinský potok 1278 Ján Mäsiar
11 Igor Marhevský Nová Ves nad Žitavou, Hlavná 318  
12 Pavol Gič Snina, Strojárska1830  
13 Roman Mikušinec Poniky 357  
14 Igor Gorecky Poprad, Tomášikova 31  
15 Juraj Buliščák Poprad, Dostojevského 2563/17  
16 Jozef Vyrostek Poprad, Dostojevského 15  
17 Martin Gajdošík Dubová, Zámocká ul. 10  
18 Centrum voľného času Cvrček Kremnica, J.Langsfelda 695/7 Milan Miskoci
19 Ján Šuchta Svinica 194, Košice okolie  
20 Ivica Miškovičová Košice, Javorová 3  
21 Peter Gomboš, Zuzana Zvadová Kežmarok, Hradné nám. 12  
22 Marian Luptovec Raková 1164  
23 Lubomir Siska Hrusovany, Hlboka 355  
24 Pavol Travnik Žilina, Gaštanová 39  
25 Ján Krajčovič Svit, Štúrova 66  
26 Astronomicky klub Bratislava Bratislava, Romanova 22 Peter Kráčalík
27 Astronomický kabinet Kunov Senica n/M, Záhradkárska osada Kunov III Kamil Nemeckay
28 Erik Macejka Dolné Trhovište 205  
29 Richard Jánov Lučenec, M.Nešpora 7  
30 Roman Lehotský Bratislava, Hlaváčikova 14  
31 Hvezdáreň v Trebišove Trebišov, M. R. Štefánika 19 Miroslav Tirpák
32 Pavol Onderčin Belá nad Cirochou, Hviezdoslavová 14  
33 Michal Štrba Trenčín, Mateja Bela 47  
34 Miestna organizácia SZAA Snina Snina, Komenského 2661/11 Iveta Gnipová
35 Krajská hvezdáreň Banská Bystrica Banská Bystrica, Severná 5 Jaroslav Gerboš
36 Peter Otčenáš Štrba, Družstevná 285  
37 Lukáš Krivonožka Adamov, Družstevní 11, ČR  
38 Tomáš Szaniszlo Banská Bystrica, Sitnianska 16  
39 Hornonitrianska hvezdáreň Partizánske - Malé Bielice Vladimír Mešter
40 Centrum Volného Času Šaľa Šaľa, Mostová 3 Juraj Kružlík
41 Astronomický klub Police nad Metují Police nad Metují, Malý rynk 175, ČR Libor Vacek
42 Hvezdáreň a planetárium M. Hella Žiar nad Hronom, Dukl. hrdinov 21 Stanislav Kaniansky, Matej Korec
43 Peter Žaťko Sliač-kúpele, Cikkerova 19  
44 Planetárium pri STM - Košice Košice, Hlavná 88 Magda Semanová
45 Astronomické observatórium Modra
AÚ, FMFI UK, Bratislava
Modra, AGO Modra, P.O.Box 4 Juraj Toth
46 Peter Kálnai Levice, Školská 5  
47 HAS Ilava Košeca 655 Miroslav Vetrík
48 Hvezdáreň v Medzeve Medzev, Štóska 174 Jaroslav Stehlík
49 Ján Tkačík, Radovan Lacko Sabinov, Levočská 10  
50 Pavol Onderčin Belá nad Cirochou, Hviezdoslavova 14  
51 Centrum voľného času Ahoj Piešťany, Teplická ul. Monika Barbušťiaková
52 Martin Weis Prievidza, Clementisa 45/4  
53 Jozef Illa Svinná, 257  
54 Jordán Fabuš Stará Turá, Dibrovova 244  


SPÄŤ