VENUS TRANSIT - 2004
Kontakt T3 pozorovaný družicou TRACE (horný obrázok) a web-kamerou, umiestnenou na refraktore 100/1000 v pavilóne G1 v Starej lesnej (Astronomický ústav SAV)