PROJEKT VENUS TRANSIT 2004
Prechod Venuše cez slnečný disk - 8. jún 2004


TABUĽKA ČASOV KONTAKTOV PRE SLOVENKO


V tabuľke sú uvedené časy jednotlivých kontaktov pre vybrané slovenské a európske mestá. t1 je čas vonkajšieho kontaktu Venuše s diskom Slnka pri vstupe, t2 je vnútorný kontakt Venuše pri vstupe, t3 je vnútorný kontakt Venuše pri výstupe a t4 je vonkajší (posledný) kontakt Venuše pri výstupe z disku Slnka. Ďalej je uvedená výška Slnka nad obzorom h a azimut Slnka A v čase prvého a posledného kontaktu. Údaje sú uvedené v letnom stredoeurópskom čase. (Tabuľka v ASCII znakoch).

mesto       T1    T2   h1  A1   T3    T4   h4  A4
         h m s h m s  st  st  h m s  h m s  st  st

Banská Bystica  7 19 46 7 39 19 22.9 80.9 13 03 34 13 22 45 63.0 200.5
Bardejov     7 19 40 7 39 13 24.5 82.9 13 03 23 13 22 34 61.7 204.3
Bratislava    7 19 50 7 39 24 21.5 79.2 13 03 43 13 22 54 64.0 196.7
Dolný Kubín   7 19 44 7 39 17 23.2 81.4 13 03 30 13 22 41 62.3 200.7
Galanta     7 19 48 7 39 22 22.2 80.1 13 03 39 13 22 50 63.6 198.9
Hlohovec     7 19 48 7 39 22 22.0 79.8 13 03 40 13 22 51 63.6 198.0
Hurbanovo    7 19 49 7 39 23 22.1 79.8 13 03 42 13 22 52 64.0 199.0
Humenné     7 19 42 7 39 14 24.7 82.8 13 03 25 13 22 36 62.2 205.5
Košice      7 19 43 7 39 15 24.3 82.4 13 03 28 13 22 38 62.5 204.6
Kys. N. Mesto  7 19 46 7 39 20 23.0 80.9 13 03 35 13 22 46 63.2 200.9
Levice      7 19 47 7 39 20 22.8 80.6 13 03 37 13 22 47 63.4 200.4
Lipt. Mikuláš  7 19 43 7 39 17 23.5 81.7 13 03 29 13 22 40 62.4 201.8
Lučenec     7 19 45 7 39 18 23.5 81.5 13 03 32 13 22 43 62.9 202.5
Michalovce    7 19 39 7 39 11 25.2 83.5 13 03 21 13 22 32 61.6 206.5
Nitra      7 19 48 7 39 22 22.1 80.0 13 03 39 13 22 50 63.6 198.6
Partizánske   7 19 46 7 39 19 22.6 80.7 13 03 34 13 22 45 62.8 199.2
Poprad      7 19 43 7 39 16 23.7 81.9 13 03 29 13 22 40 62.4 202.5
Prešov      7 19 42 7 39 14 24.3 82.5 13 03 26 13 22 37 62.2 204.3
Rim. Sobota   7 19 45 7 39 18 23.5 81.5 13 03 32 13 22 43 62.9 202.2
Rožňava     7 19 44 7 39 17 23.8 81.8 13 03 30 13 22 41 62.7 203.2
Sobotište    7 19 46 7 39 21 22.0 80.1 13 03 36 13 22 47 62.8 197.3
Sp. N. Ves    7 19 41 7 39 14 24.2 82.5 13 03 24 13 22 36 61.8 203.3
Trebišov     7 19 40 7 39 12 24.9 83.2 13 03 23 13 22 34 61.9 206.1
Trenčín     7 19 47 7 39 21 22.2 80.2 13 03 36 13 22 48 63.1 198.1
Trnava      7 19 49 7 39 23 21.8 79.6 13 03 41 13 22 51 63.7 197.5
Žiar n/Hronom  7 19 45 7 39 18 23.1 81.2 13 03 32 13 22 43 62.7 200.8
Žilina      7 19 45 7 39 19 22.7 80.8 13 03 32 13 22 44 62.6 199.3


SPÄŤ