PROJEKT VENUS TRANSIT 2004
Prechod Venuše cez slnečný disk - 8. jún 2004


PROGRAM V PREDNÁŠKOVEJ SÁLE


7:15- 9:00 - Online videoprojekcia - Mgr.J. Koza, PhD.

9:00 - 9:50 - Prezentácia o Astronomickom ústave SAV - RNDr. J. Svoreň, DRSc.

(história,pracoviská, prístrojové vybavenie,
výskumné zameranie a oddelenia, najvýznamnejšie úspechy,
ďalšia perspektíva)

9:50 - 11:00 - Online videoprojekcia - RNDr. A. Kučera, CSc.

11:00 - 11:50 - Venuša a jej prechody cez disk Slnka - RNDr. L. Hric, CSc.

(bohatý obrazový a faktografický prehľad o planéte Venuša,
história meranie vzdialenosti Zeme od Slnka
na základe pozorovaní prechodov Venuše cez disk Slnka)

11:50 - 14:00 - Online videoprojekcia - Mgr. J. Koza, PhD.

Online videoprojekcia - prechod Venuše cez disk Slnka snímaný v priamom prenose webkamerou Philips z kupoly G1 Astronomického ústavu SAV do prednáškovej sály. Projekciu sprevádza živý komentár o aktuálnom dianí, prezentácia stránky www.astro.sk/VENUS-TRANSIT-2004/ a krátky o film o prechode Venuše vytvorený kolegami z Českej republiky. Súčasťou videoprojekcie bude pohľad na prechod Venuše, ako ho aktuálne zaznamenávajú webkamery na iných európskych a svetových observatóriach. Prístup k webkamerám na iných miestach sveta je prostredníctvom adries www.vt-2004.org/central/ a www.vt-2004.org/central/cd-links/.

VSTUPNÉ : 10 Sk


SPÄŤ