PROJEKT VENUS TRANSIT 2004
Prechod Venuše cez slnečný disk - 8. jún 2004


ORGANIZAČNÝ VÝBORMeno a priezvisko Pracovisko úlohy v rámci projektu
Július Koza AsÚ SAV hlavný koordinátor, styk s org. výborom celoerópskeho projektu, správa web stránky, publikačné práce
Aleš Kučera AsÚ SAV zástupca hlavného koordinátora, styk s AsÚ SAV, popularizácia v médiach
Svetozár Štefeček Gymnázium Senica komunikácia so školami, učiteľmi a pedagogickými periodikami, publikačné práce
Jaroslav Gerboš Krajská hvezdáreň Banská Bystrica komunikácia s astronomickými zariadeniami (hvezdárne, planetáriá, kabinety, krúžky) a astronómami-amatérmi
Ivan Majchrovič Roman Piffl SZAA komunikácia s členmi SZAA, správa stránky www.venustransit.sk, organizácia pozorovaní pre verejnosť
Ján Rybák AsÚ SAV správa stránky, spolupráca so SAS


SPÄŤ