PROJEKT VENUS TRANSIT 2004
Prechod Venuše cez slnečný disk - 8. jún 2004


O PROJEKTE


Prechod Venuše ako jedna z najvýznamnejších astronomických udalostí roku 2004 určite upúta prostredníctvom médií pozornosť širokej verejnosti. Preto významné európske astronomické inštitúcie European Southern Observatory (ESO), European Association for Astronomy Education (EAAE), Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides (IMCCE), Observatoire de Paris (OBSPM) a Astronomický ústav Akademie věd České republiky (AÚ AV ČR) vytvorili vzdelávací projekt podporený Európskou úniou s názvom The Venus Transit 2004.

Hlavnou myšlienkou projektu je využiť tento úkaz pre priblíženie vedy a poznatkov o vesmíre predovšetkým mladým ľuďom a študentom, ktorí majú prirodzený záujem o astronómiu. Cieľom projektu je zapojiť do pozorovania prechodu Venuše čo najširšiu verejnosť vrátane škôl a astronomických zariadení, a tak utvoriť čo najhustešiu pozorovateľskú sieť. Úlohou pozorovateľov bude čo najpresnejšie zmerať časy okamihov (časy kontaktov), kedy sa okraj Venuše dotkne okraja Slnka. Na základe časov kontaktov zmeraných na dostatočne vzdialených miestach povrchu Zeme je možné vypočítať vzdialenosť Zeme od Slnka. Hlavným komunikačným prostriedkom celého projektu bude internet, prostredníctvom ktorého budú merania odoslané do vyhodnocovacieho strediska - Observatoire de Paris. Tam bude na základe pozorovaných časov kontaktov vypočítaná vzdialenosť Zem-Slnko a o výsledku budú všetci účastníci projektu spätne informovaní.

Účelom projektu je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu, objasniť im metódy vedeckého skúmania sveta a zapojiť ich do spolupráce so študentmi v iných krajinách. Vyhodnotenie projektu bude prezentované v rámci podujatia "European Science Week" v októbri 2004.


SPÄŤ