PROJEKT VENUS TRANSIT 2004
Prechod Venuše cez slnečný disk - 8. jún 2004


KRÁTKY FILM


Kolegovia z Českej republiky pripravili v spolupráci s firmou HERAFILM a Českou televíziou krátky 11-minútový film o pozorovaní prechodu Venuše cez slnečný disk. Film je k dispozícii pre nekomerčné účely vo formáte MPEG (86MB) v českej a anglickej verzii.


SPÄŤ