PROJEKT VENUS TRANSIT 2004
Prechod Venuše cez slnečný disk - 8. jún 2004


LINKYwww.vt-2004.org/index.html - európska stránka "Venus Transit 2004" pripravená Európskym južným observatóriom
www.venustransit.sk/ - slovenská stránka pripravená Slovenským zväzom astronómov amatérov
www.vt2004.unas.cz - slovenská stránka pripravená Gymnáziom, Poštová 9, Košice
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice - slovenská stránka pripravená Gymnáziom, Šrobárova 1, Košice
www.zshrinova.edu.sk/ - slovenská stránka pripravená 1 ZŠ, Hriňová
www.astro.sk/VENUS-TRANSIT-2004/photos/vkarlovsky/ - slovenská stránka pripravená Hvezdárňou a planetáriom Hlohovec
www.zssobotiste.edu.sk - slovenská stránka pripravená Hvezdárňou Sobotište
www.astropresov.sk - slovenská stránka pripravená Hvezdárňou a planetáriom Prešov
www.hvezdaren.sk/pozor/venusa - slovenská stránka pripravená Hvezdárňou Partizánske
www.astromice.host.sk/ - slovenská stránka pripravená Hvezdárňou Michalovce
vt-2004.astro.cz/ - česká stránka "Venus Transit 2004" pripravená Astronomickým ústavom AV ČR
www.astrosolar.tromf.sk/ - infomácia o slnečnej fólii, ktorú vraj dostanete na Slovensku výlučne na tejto adrese
eclipse.astronomie.info/transit/venus/ - jedna z nemeckých astronomických stránok kde mnoho informácií i tranzite Venuše
sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/transit - stránka NASA (F. Espenak), odborníka NASA o zatmeniach a príbuzných úkazoch
www.vt-2004.org/inst-logo - stránka s logami a plagátmi projektu 'Venus Transit 2004'
www.sil.si.edu/exhibitions/chasing-venus/ - stránka s informáciami o histórii pozorovaní prechodov Venuše popred slnečný disk'
didaktik.physik.uni-essen.de/~backhaus/VenusProject - stránka s popisom výpočtov pre určenie viacerých veličín pomocou prechodu Venuše


SPÄŤ