PROJEKT VENUS TRANSIT 2004
Prechod Venuše cez slnečný disk - 8. jún 2004


KONTAKTY


Na priloženom obrázku sú znázornené jednotlivé kontakty -- dotyky okraja kotúčika Venuše s okrajom slnečného disku.

Znak t1 na obrázku označuje vonkajší (prvý) kontakt Venuše s diskom Slnka pri vstupe Venuše na slnečný disk, znak t2 vnútorný kontakt Venuše pri vstupe, t3 zas vnútorný kontakt Venuše pri výstupe Venuše zo slnečného disku a t4 vonkajší (posledný) kontakt Venuše pri výstupe z disku Slnka.

Časové údaje o okamihoch, kedy tieto kontakty nastanú pre jednotlivé miesta na území Slovenskej republiky najdete v tabuľke.


SPÄŤ