PROJEKT VENUS TRANSIT 2004
Prechod Venuše cez slnečný disk - 8. jún 2004


HISTÓRIA


Od začiatku teleskopickej éry astronómie (1610) nastalo šesť prechodov Venuše, a to v rokoch 1631, 1639, 1761, 1769, 1874 a 1882. Prechod v roku 2004 je historicky jedinečný tým, že celý priebeh úkazu bude pozorovateľný z územia Európy. Nasledujúca príležitosť pozorovať prechod Venuše diskom Slnka bude 6.júna 2012, no z územia Slovenska bude možné pozorovať len jeho záver po východe Slnka. Po tomto termíne nasledujúci prechod bude až 11.decembra 2117, ktorý z nášho územia nebude pozorovateľný vôbec.

Hlavným cieľom odborných pozorovaní prechodov Venuše v minulosti bolo určenie paralaxy Slnka. Zmeranie jej presnej hodnoty bezprostredne súviselo s jedným z najvýznamnejších problémov astronómie 17. a 18. storočia, a tým bolo stanovenie vzdialenosti Zeme od Slnka v absolútnych jednotkách. Ako prvý úspešne zmeral paralaxu Slnka v roku 1769 Maximilián Hell počas expedície za polárny kruh na ostrov Vardo ležiacom pri severnom pobreží Nórska. Neskôr bola vzdialensť Zem-Slnko prijatá za základ definície astronomickej jednotky vzdialenosti.


SPÄŤ