PROJEKT VENUS TRANSIT 2004
Prechod Venuše cez slnečný disk - 8. jún 2004


ADRESY


hlavný koordinátor: Július Koza
E-mail: koza@astro.sk
Adresa : Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Tel. č.: 052/44 67 866
Fax : 052/44 67 656
Internet : www.astro.sk

koordinátor pre školy: Svetozár Štefeček
E-mail: stefecek.s@sengym.sk
Adresa : Gymnázium Senica, Dlhá 1037, 905 01 Senica
Tel. č.: 034/69 41 322

koordinátor pre astronomické zariadenia: Jaroslav Gerboš
E-mail: hvezdar@isternet.sk
Adresa : Krajská hvezdáreň, P.O. Box 86, Severná 5, 975 90 Banská Bystrica
Tel. č.: 048/41 56 144, pozorovateľňa na Vartovke: 0905 924 570
Fax : 048/41 56 144
Internet : www.khbb.sk

zástupca hlavného koordinátora: Aleš Kučera
E-mail: akucera@astro.sk
Adresa : Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Tel. č.: 052/44 67 866
Fax : 052/44 67 656
Internet : www.astro.sk

Ján Rybák
E-mail: choc@astro.sk
Adresa : Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Tel. č.: 052/44 67 866
Fax : 052/44 67 656
Internet : www.astro.sk/~choc

Ivan Majchrovič
E-mail: majchrovic@hftech.sk

Roman Piffl
E-mail: ceres@global.sk


SPÄŤ